Vyberte sa do sveta, v ktorom nájdete presne to, čo hľadáte!

Kúpaliská, plavárne a aquaparky


Firma B.P.A. od svojho vzniku a teda od roku 1993 sa zaoberá vo svojich projektoch okrem privátnych riešení, aj navrhovaním a realizáciou náročných stavieb a rekonštrukcií v oblasti verejných plavární a kúpalísk na celom území Slovenska. V tejto oblasti poskytujeme hlavne nasledovné služby:

 • Poradenstvo v oblasti navrhovania nových plavární a kúpalísk,
 • Finančné prepočty návratnosti vložených investícií,
 • Pomoc pri hľadaní optimálnych riešení v prevádzke verejných zariadení,
 • Návrhy riešení pri znižovaní prevádzkových nákladov,
 • Projekcia v oblasti stavby a rekonštrukcie,
 • Montážne práce,
 • Servis a opravy zariadení.


Firma B.P.A. počas svojej existencie bola pri zrode mnohých riešení v oblasti verejných zariadení typu Aquapark na území Slovenskej ale aj Českej republiky. Svojimi skúsenosťami a dlhoročnými poznatkami sme aktívne pomáhali v prípravných etapách a aktívne sa so svojou projekciou zapájali do celkovej projekčnej časti. V oblasti komplexných riešení vodných zábavných parkov poskytuje naša firma hlavne nasledovná služby:

 • Konzultácie s investormi o budúcej podobe vodného parku,
 • Konzultácie s architektom a projektantom v prípravnej fáze návrhu,
 • Navrhovanie netradičných a jedinečných riešení pre zvýšenie atraktivity zariadení,
 • Ekonomické prepočty investičných nákladov v oblasti návratnosti,
 • Ekonomické prepočty prevádzkových nákladov,
 • Optimalizácia prevádzkových riešení aj pre jestvujúce zariadenia,
 • Projekcia technologických zariadení pre všetky etapy projektu,
 • Stavba a realizácia projektov všetkých veľkostí,
 • Servis a odborná starostlivosť počas prevádzky zariadení.

 

FOTOGALÉRIA K PLAVÁRŇAM, KÚPALISKÁM A AQUAPARKOM: