Vyberte sa do sveta, v ktorom nájdete presne to, čo hľadáte!

Rekonštrukcie technológií

Firma B.P.A.  počas svojej existencie bola pri zrode mnohých riešení v oblasti verejných zariadení typu Aquapark na území Slovenskej ale aj Českej republiky. Svojimi skúsenosťami a dlhoročnými poznatkami  sme aktívne pomáhali v prípravných etapách a aktívne sa so svojou projekciou zapájali do celkovej projekčnej časti. V oblasti komplexných riešení vodných zábavných parkov poskytuje naša firma hlavne nasledovná služby:

 

  • Konzultácie s investormi o budúcej podobe vodného parku,
  • Konzultácie s architektom a projektantom v prípravnej fáze návrhu,
  • Navrhovanie netradičných a jedinečných riešení pre zvýšenie atraktivity zariadení,
  • Ekonomické prepočty investičných nákladov v oblasti návratnosti,
  • Ekonomické prepočty prevádzkových nákladov,
  • Optimalizácia prevádzkových riešení aj pre jestvujúce zariadenia,
  • Projekcia technologických zariadení pre všetky etapy projektu.
  • Stavba a realizácia projektov všetkých veľkostí,
  • Servis a odborná starostlivosť počas prevádzky zariadení.