Vyberte sa do sveta, v ktorom nájdete presne to, čo hľadáte!

Kúpalisko Lamač, Bratislava

Názov diela: Kúpalisko Lamač, Bratislava
Investor:  Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR

Termín ukončenia: 2007

 

Počet bazénov: 3
Vodná plocha: 402 m2
Objem bazénov: 535 m3


Atrakcie: vodný chrlič