Vyberte sa do sveta, v ktorom nájdete presne to, čo hľadáte!

Návrh a komplexné riešenia

  • Poradenstvo v oblasti navrhovania nových plavární a kúpalísk,
  • Finančné prepočty návratnosti vložených investícií,
  • Pomoc pri hľadaní optimálnych riešení v prevádzke verejných zariadení,
  • Návrhy riešení pri znižovaní prevádzkových nákladov,
  • Projekcia v oblasti stavby a rekonštrukcie,
  • Montážne práce,
  • Servis a opravy zariadení.
  • Konzultácie s investormi o budúcej podobe vodného parku,
  • Konzultácie s architektom a projektantom v prípravnej fáze návrhu,
  • Navrhovanie netradičných a jedinečných riešení pre zvýšenie atraktivity zariadení,
  • Ekonomické prepočty investičných nákladov v oblasti návratnosti,
  • Ekonomické prepočty prevádzkových nákladov,
  • Optimalizácia prevádzkových riešení aj pre jestvujúce zariadenia,
  • Projekcia technologických zariadení pre všetky etapy projektu.
  • Stavba a realizácia projektov všetkých veľkostí,
  • Servis a odborná starostlivosť počas prevádzky zariadení
Kontakt

Máte nejasnosti k výberu?

Prídete sa poradiť s našimi špecialistami do predajne, kde Vám všetko radi poukazujeme.